By By qui Tang Tacio
Natabasan ang rebulto ni Paquito
posted 24-Nov-2019  ·  
1,515 views  ·   0 comments  ·  

Sa wakas, igua nang estatwa ang dating Congressman Francisco Perfecto diyan sa laog kan capitolyo, apat na taon matapos na ipasar kan junta provincial an Provincial Ordinance No. 001-2014.

Segun sa ordinansa na inaprobaran pa kan Enero 2015, an capitolyo makahang nin “life-size statue” ni Cong. Perfecto bilang pag-ondra sa saiyang naging papel sa indepencia kan Catanduanes.

An ordinansang ini nakaukit na sa lapida sa atubangan kan monumento ni Perfecto caya dae manegaran.

An hapot kan sarong ciudadanong nakabasa sa ordinansa: ngata na “bust” sana an naikahang, bako na “life-size statue” na iyo an orihinal na plano?

Nangain daa an ibabang parte kan ginhawa nin estatwa magpoon daghan hanggtan sa sapatos ni Paquito? Binarangabanga daw kan mga nangontrata kan rebulto?

Mayad pa daa si Spiderman, Batman, Superman asin iba pang mga comics superhero sa laog kan capitol playground ta anas “life-size.” An founder kan islang Catandungan, riog asin payo sana an naheling, nalubong an nawarang parte sa semento, he! he! he!

Tibaad an rason kan nagbakal nin mga estatwa, sila Batman superhero, si Perfecto congressman man sana, he! he! he!

Maghapot-hapot daw tabi kamo kung gurano an nagastos sa natapyaw na rebulto ni Cong Paquito y kung pira man an nagastos sa mga estatwa ninda Batman asin pag-iriba…

*****

Cotana daa, pinag-adalan nin marinas ang disenyo nin color kan “Happy Island” sign diyan sa dating Virac fountain sa sentro kan banwa.

Segun sa sarong mahilig sa color, sala na an color kan “HAPPY” morena (brown) y an “ISLAND” azul (blue).

Sabi kan mga eksperto, an brown sarong neutral na color nakapamundo sa nakaheling, pareho kan blue. Caya ngani igua daang kantang mamundo arog kan “Bluer than Blue,” “Mr. Blue,” “Blue Christmas,” “Don’t Make My Brown Eyes Blue,” asin iba pa.

An mga maogma daang color iyo an yellow, orange, pink buda red.

Kung ngata ta an “HAPPY ISLAND” sa marker brown y blue, hapota na sana nindo sa nagpintura. Tibaad dae nadaog sa bulang o dae pinaubay kan agom, he! he! he!

*****

Iguang reparo an mga ciudadano manongod sa pagpaluwas ning PWD (People with Disability” cards kan mga MSWDO.

Segun sa sarong taga-Bato, an gabos palan daang mga amo da departamento kan municipio inisyuhan ning PWD card. Igua ngani daang osipon na pati mga katabang nin sarong politico iguang mga PWD card na matao sainda nin daculang discuento daog pa an mga senior citizen sa pagbakal ning kung ano.

Ngonian, bako man daa ining nangyayari sa Bato sana kundi sa iba pang lugar.

Patunay ini na sa panahon ning pagtios, pati mga dati nang iguang hanapbuhay gusto pa makalamang sa mga pobre, lalo na an mga PWD.

An cadaclan daa caining mga PWD card na itinao sa mga dae man nin diferencia an ginhawa an rason na ikinahang “visual impairment” o saro sanang mata an nakaheling.

An iba man “chronic illness” an dahelan, caya minsan diabetes pa sana an helang, PWD na, he! he! he!

An iba man, kulang na an pandangog o bongog an sarong taringa, minsan pano sana nin bulbog o tore, puede na, he! he! he!

Maliban sa naheling na disability arog kan pilay, baridang, bua, kulang-kulang asin iba pang kaso ning orthopedic o psychosocial disability, puede man mag-apply an mga iguang learning disability y mental disability.

Puede na palan an mga bontol asin patal mag-apply ning PWD card, siring man an mga dangag o baragbag ang pag-isip. Puede na dindi an magkapirang mga politico na an naging kwalipikasyon sana iyo ta iguang laog an bolsa, minsan daeng laog an utak, he! he! he!

Puede na daa mag-apply an commander asin  miembro kan pulis y iba pang agencia sa Virac na inabot nin limang oras para sana maisihan na an laog nin itom na bag, na pigsuspetsahan na bomba, puro man sana palan basura.

An magiging dahelan sa PWD card iyo an learning disability, he! he! he! Dacul na daang training an inaguihan kan mga ini sa bomb detection and disposal, alagad baging daeng namatidan, he! he! he! Nagpasabot na daa an K-9 na ayam na bako man itong bomba, alagad inabot pa nin limang oras bna konsumisyon sa mga residents asin motorist bago pinasabog an bag na an laog man sana palan basura.

Hala, araplay na kamo ning PWD card, tanganing dae na caipuhan magpunta pa sa municipio oras na tunay nang helang an itao saendo kan Kagurangnan….


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs