By By qui Tang Tacio
Nakahayblad an daeng bayad
posted 3-Nov-2019  ·  
1,698 views  ·   0 comments  ·  

Nagcaigua nin diit na ribok sa facebook kan ianuncio nin DILG na nanggana an Virac sa 2019 Seal of Good Local Governance (SGLG).

Dagos daang nagpost an sarong taga-suporta ni alcalde Posoy ning saiyang caogmahan, “Arangkada, Virac!”

Kan ipaguilomdom na an pag-evaluate kan mga naguinibohan kan municipio an bilog sanang 2018, sa torno ni dating alcalde Sammy Laynes, nawara daa an post, he! he! he!

Bako man cotana ining problema kung si alcalde Posoy an magrecibe kan ondra, ta iyo man an nangyari kan 2016 kan magtocaw si Laynes ta siya man an nagkua kan SGLG award ning 2015 sa panukawan ni alcalde Flerida.

An halaton kan gabos, lalo na kan mga votante, kung kaya pang makua kan presenteng administrasyon an 2020 SGLG.

*****

Maabot an duwang congressman kan isla para makisaro sa Catandungan Festival y magtao kan saendang ulat sa banwaan caibahan si acting gob Shirley sa Viernes alas cinco.

Dae puedeng imbitaran an gabos ta limitado sana an capacidad kan convention center, tibaad kulangon an ihandang pagcaon. Magdangog na sana sa radyo o magheling sa fb.

Ngonian, inaabisohan an mga maatender sa Ulat na magcaon na ngona nin dacul-dacul o caya magbalon nin Skyflakes y tubig ta siguradong  mahalawig an programa sa mga paratara kan mga politico, he! he! he!

*****

Igua man daang boodle fight sa junta provincial bilang parte kan festival, odto nin Octubre 25.

Kung sisay man an mga invitado dindi, dae ta isi. Tibaad an mga honorableng bocal sana y an saendang staff pati piling mga visita.

Natural, libre ini ta an gastos sa pag-cater kargo nin gobyerno.

Magluway-luway sana tabi sa habongar, ta an libreng pagcaon iyo an nakahayblad, he! he! he!

Dae magbitbit nin supot ta maherak man kamo sa mga makaon kan saendong tada.

Magayon cotana kung an handa sa boodle fight iyo man itong pigluto sa “Nag-Um: Kulinaryang Catandungan”: balaw, hingmay, maripati, gulay na hopi y kalunggay, sinapnang camonte, garyang o moros na iguang kinudkod na niyog, rinupgasan na mais, binamban, latik, kaluko, kinis, pako, tabagwang, cabonbon, gapas-gapas, ilago, amid, cabog asin iba pa.

Maganancia na an mga paraoma, napakaon mo pa nin masiram an mga visita.

*****

Igua man nin suhestiyon manongod sa playground sa capitolyo.

Cotana daa an mga kinahang na mga estatwa bakong mga sinubrian na superhero o mythical figures kan ibang nasyon, kundi an mga replica nin mga endangered species sa islang ini.

Segun sa pakialamero, dapat daang mamidbid kan mga kaakian an mga hayop, sila o gamgam na uya sana makukua sa islang Catandungan bago pa man mawara an mga ini dahil sa sobrang pandakop, polusyon o iba pang pagkauyag kan kapaributan.

Dae sana pagbalihon sa proponidong endangered species park an buaya, ta dacul pa daa caini sa isla, lalo na sa mga municipio asin sa capitolyo, he! he! he!

*****

    Bago na palan an superintendente sa division office kan DepEd, ta an dating amo na si Coray dela Rosa aduman na sa Tabaco.

    Tiempong adyan na si Danilo Despi bago pa man an provincial meet caya nakapreparar man ini sa mga gigibohon.

    Kung ano man na aksyon an mahaman caini sa mga manlaenlaen na problema sa isla manongod sa mga maestro y maestro, maisihan ta na sana sa mga masunod na aldaw.

     Saro dindi an awat na daang reclamo sa sarong halangkaw na opisyal nin DepEd sa norte, na pigreclamo na nin pag-inom nin alak sa oras nin trabaho.

    Segun sa osipon, saro man sana daang tawo an nagpareclamo Alagad sinegundahan kan mga paratukdo na naanderan kan opisyal.

     Ta apat na taon nang daeng aksyon an DepEd sa reclamo, magayon na regalohan na sana si Ser nin kinahon na Empe Light, Ginebra o SanMig Light. Dae man ini maonong sa kaso, siguradong mahelang ini sa bato, he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs