By By qui Tang Tacio
An helang na kabor
posted 19-Oct-2019  ·  
1,490 views  ·   0 comments  ·  

Nag-abot palan si Cong Hec kasu Viernes y sa saiyang pasabot sa radyo, ipapadagos daa an mga proyectong pinun-an ni dating Cong Cesar.

Gustong sabihon, igua pang itogdok na multi-purpose building, mga tinampong concreto y an boulevard ipasampot sa Calle Mabole sa San Vicente y matulay sa salog kan Gogon pabaryo sa duwang Palnab.

An dae sana masabotan, kung ngata habo ipadagos ni Cong Hec an road widening sa national highway na awat nang pinun-an.

Naheling naman kan mga tawo, lalo na an mga afectadong cagsadiri nin harong na naradas kan widening, na magayon an proyectong ini para sa pagmayang kan tinampo.

Sala man na sa masunod na tolong taon, dae na palan hihiwason an cataraning kan mga voluntad na naggaba kan saendang harong.

Mas lalong kalaen na paghilngon na an tinampo nacional tiripo, iguang halakbang, iguang piot.

Caipuhan sigurong magpa-novenario an simbahan tanganing magbag-o an isip kan satong congresista.

*****

Sa fecha ocho kan bulan na ini iyo an ika-sanggatos na aldaw nin panukawan sa puesto kan satong mga lideres sa municipio y provincia.

Guiromdomon tabi an fechang ini ta tibaad maglampas an alas dose kan Oktubre 8, dae magpaluwas nin report an alcalde o gobernador, tunay man, acting o over-acting, manongod sa saendang naguinobohan magpoon odto kan Hunyo 30 kan sinda pasumpaon.

Kung an nahaman iyo an pag-empleyo nin quinientos na casual, pagpalayas nin quinientos man na casual kan nacaaguing administrasyon, pagbogtak nin mga No Parking sa mga tinampo, pagpa-cute sa facebook, pagngalab-ngalab sa tribuna na inubos an cuarta kan nacaaguing administrasyon, y pagkubra nin deligencia siring sa dati, iyo na an.

Magpasensya an mga votante sa onceng municipio ta iyo an an nagluwas sa sogoc na nahimsa kan Mayo trese.

*****

Tinaboga palan ni Juez Genie Gapas-Agbada an mga pulis sa balasawbasaw na imbestigasyon sa magcapirang kaso na pigadangog ngonian sa Regional Trial Court.

Segun sa osipon, magcapira na daang akusado an nadiskubre na duwa an pangaran na pigagamit o caya iba an tunay na pangaran.

Nahayblad daa si juez ta nasasayang an oras nin gobyerno, lalo nang iguang posibilidad na ma-dismiss an kaso kung sala an kinasuhan.

Segun sa mga chismoso sa Corte, ni dae lamang daa gahagad nin ID an mga pulis sa mga akusado o caya maghapot sa tunay na nacaisi kan pangaran caini.

Maguiromdoman na sa sarong sala kan RTC, igua na man nin nadagdagan an padusa ta an itinaong pangaran sa pulis iba, naisihan na sana kan corte na iba man an gamit caining ngaran duman sa saiyang barangay.

Saro man sana an helang kan arog caining mga pulis: kabor.

Siring man daa an namatean kan mga goslab na, mga wrangler na maluya an an tuhod, pati mga aqui pa na an kaya na sanang alsahon cellphone, he! he! he!

Masakit daang bolongon an “kabor”, ta an virus na causa caini hale pa qui Juan Tamad…

*****

    Mas lalong magiging complicado an buhay nin mga Pilipino kung maipasar an SOGIE Bill.

    Iyo ini an sabi nin sarong tambay.

    Mas lalo daang madagdag an gastos nin gobyerno lalo na sa pagtogdok nin mga edificiong pampublico (bako sanang para sa macuapo ni Nestor).

    Imbes na “male” and “female” na mga kubeta, idagdag pa an para sa cada saro kan LGBTQI++: L para sa Lesbian, G para sa Gay, B para sa Bisexual, T para sa Transexxual, Q para sa Queer, I para sa Intersex, y ++ sa mga maabot pang dae masabotan.

    Kung diktador an matukaw sa Malacanang, puedeng duwa sana an kubeta, daeng “male” o “female”. An ibogtak sana sa puertahen kan kubeta drowing nin mga dara-dara.

    An gabos na an dara-dara nakatusok, duman man sa saendang kubeta. An gabos man na toho an bitbit, duman sa ibong,  he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs