By By qui Tang Tacio
Maringwan na naman an importante
posted 14-Sep-2019  ·  
1,823 views  ·   0 comments  ·  

Matiripon na naman palan an mga miembros-consumidores kan Dificelco sa Sabado, Septiembre siete, diyan sa Virac.

An administrador kan NEA, si Nasongsong, ay sala, Masongsong palan, iyo an mataramtaram sa asemblia na dapat atenderan kan halos cuatro mil na rehistradong miembros na daeng utang sa Marinawa.

Masuerte an mga taga-norte y hararayong lugar ta tatawan na sana nin cuartang bayad sa pamasahe, mirindal y pangodto. Caya an mga ini posibleng makaganancia pa lalo na kung makisakay na sana sinda o mabatlay pa Virac tolong aldaw bago an pamiting, mabalon ning rinagang camonte o kalibo, dagdagan pa ning hingmay o balaw, he! he! he!

An importante sa mga ini, lalo na ta dae man sinda minapartisipar sa diskusyon o caya sige sanang “amen” sa mga desisyon, iyo an paripa kan mga premyong hinagadan kan Dificelco sa mga cliente caini.

Caya ngani dae natapos an pagdiscutir kan mga problema sa servicio nin corriente ta sigeng gumod-gumod kan cadaclan kung naawat an argumento kan mga reclamador.

Hilnga, ni saro sa mga importanteng resolusyon na inaprobaran kan asemblia kan mga nacaaguing taon, dae man nin nasunod ni saro, lalo na an pag-imbestigar kan mga soboot daendatang contrata sa corriente.

Sa Sabado, an siguradong mangyayari iyo an taraltagan, bagi na man eleksyon, he! he! he!

*****

Ong rinas palan kan ginibo kan mga gakapot kan disaster council sa isla.

Kan grabe an uran na dara kan barong-barong na si Jenny na dae pa ning signal, daeng ginibo an mga LDRRMC. Kan igua na y malampas na an bagyo, saka nagsuspinde nin clase, saka man pagtonong an uran. Sayang an aldaw na cotana ilalaog kan mga aqui y saendang mga maestra.

Cotana, kung dae man nin golping uran o hangin, dae sana mag-orden nin suspension nin clase ta bako man ining Maynilang kayganda, dae man nin baha y madari man makaparibod an mga kaakian.

Sukat nang arog-arog sa mga alcalde aa Metro Manila an mga amo uya sa isla.

Hilnga si alcalde Posoy ta arog sana kan mga kasaradayan. Kung gauran-uran o maabot an bagyo, mapatuwad sana nin Ginebra, solb na, he! he! he! Puro na man iguang payong o kapote an mga aqui y dae na malabo ning uran, afuera na sana kung gusto talaga mangarigos.

An forecast na uran sa isla kan harayo pa an bagyo uminabot sana sa 22 millimeters. Hababa ini y nunca macausa nin pagbaha, tamaw puede pa.

An dapat na paghandaan ito itong uran na lampas 100mm. Batid na kaan an mga taga-PDRRMO o MDRRMO.

*****

Gaselebrar an enterong servicio civil kan ika-ciento diez y nueveng anibersaryo kan Philippine Civil Service.

An tema daa kan sarong bulan na selebrasyon iyo ini: “Upholding Integrity and Building a High-Trust Society.”

Kung pano isulong an integridad kan servicio civil y magfundar nin sociedad na dacula an tiwala sa mga trabahador sa gobyerno iyo an dapat ihapot sa mga among politico sa ngonian.

Ngata? Sinda an enot y iguang poder na ipasunod an temang ini.

Aber, mahalangkaw daw an integridad kan servicio civil kung an mga ini, lalo na sa mga liocal na gobyerno, garapalan na pigagamit sa politica y panghabas sa caban kan tesoreria?

Maasegurar daw an daculang respeto kan sociedad sa gobyerno kung cadaclan kan mga nacatocaw na amo anas man sana pagbawi sa pamakal sa eleksyon an hanap?

*****

    Dae palan ning nangyaring eleksyon sa Philippine Councilors League.

    Selection ang nangyari ta solamenteng candidato si honorable Alan del Valle kan Calolbon.

    Maguiromdoman na sarong bulan an nacaagui,. Igua nang napabaretang gakamas-kamas na maglaban na consejal sa Payo. Igua na ngani daang kinanap na mga kagurubay sa magcapirang banwa.

    Dae siguro nataparan su hanap na voto, he! he! he!

    Ngonian, minsan suspendido an gobernador, kapot kan Calolbon an mga puesto sa PCL, SK y ,mayor’s league. Masuerteng mga aqui...


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs