By By efren ETASOR sorra
SINAKROP*
posted 14-Jun-2013  ·  
725 views  ·   0 comments  ·  
ang danggâ sa subsuban
dai kayang tahuban
kang maitom na panganudon.

kang nahulog na bayâ
su pulang aldaw sa bung-aw
nagtarapsik ning riwanag;
biyong tinurusok ang kinaban.

ay, mangaen man daw
ining mga pastidyong dugwak,
nabúa na ning palak-palak;
adian na ang dulum, hala kamo!

ang kabierdehan ning pungko
sagcod ang dagat na azul
pati su puting baybayon. . .

diit-diit nang pigahalon
kang misteriosong kadurman,
sabay nagtugtog ang tururong;
pagkislap ning tuntunbalagon.

paglampaw ning kabanggihon
sinabwag ning amihan
ang amyo ning kaburakan
na nagpukaw ning hilom na kaogmahan.

- - - - - - - - - - - - - - -
*SINAKROP – takipsilim; twilight

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs