By By Ramonfelipe A. Sarmiento
Pantomina Catanduanes (PArt 5)
posted 20-May-2010  ·  
3,008 views  ·   0 comments  ·  

2.2 Pantomina Catanduanes, the Song

Pantomina Catanduanes is always danced with the Pantomina melody and the song. This song comes in two interpretations:

1. Pantomina Mayor

Pantomina Mayor is in the Key of F, with half steps at 3 and 4, 6 and 7 and metronome between 40-70. Played in the major scale, it is jolly and happy. After the 64 measures of the paso, the first stanza of the song is sung by a duet with the following lines:

(Duet) Digdi sa samuya pobreng Catandungan,

Minsan daing paros pirming mahayahay,

Sisay man saindo ang nasasakitan

Pumadigdi sana tulos maumayan. (Repeat stanza)

(Solo) Ta sisay sa kulog ang makakatagal

Arin na may sakit ang di umagrangay

Kung si Ulopernes sadyang kaisugan

Por dahil kay Judith buhay idinamay.

(Duet) Salampating berde nagtugdon sa langka

Naghuning malumbay por dahil sakuya

Di mo pagpagalon ang hawak kong dukha

Ta dai ka man sana magkakamit sakuya.

Paso (16 measures)

(Duet) Ta kuntal ang lawod balong hararomon

Dai nasusundalisar ning madunong

Ang daghan mo Neneng bago hababawon

Di mo maaraman kung ano ang yaon. (Repeat stanza.)

(Solo) Nagmasetas ako ang ngaran kalunggay

Sakong itinanom sa higad ning baybay

Ano daw ang birtud kaining kalaunggay

Matanga ang banggi maluya ang buhay. (Repeat stanza.)

(Duet) Tatapuson ko na tapos na ay tapos

Daing sentimiento boot na maraot,

Diit-diiton ko man ang pagpapabulos

Kang luha sa mata siempre mauubos. (Repeat stanza.)

2. Pantomina Menor is in Gminor scale. It suggests a serious and melancholic mood. Its half steps are in the 2nd and 3rd notes, and in the 5th and 6th notes. The introduction (paso) also comes in 64 measures. Surprisingly, this is the more preferred version because this interpretation has 64 measures of music which allows for improvisations.

Paso (64 measures)

(Duet) Saro duwa tolo ang nagsayaw

Ang saro kaiyan sakong namomootan,

Isog-isog digdi sa sakong atubangan

Kung dai ka umisog ako magagadan. (Repeat stanza)

(Solo) Kang ika sadang pa sadang pa man ako

Para baduya ka para bakal ako,

Kang torilya ka na, torilyo man ako

Kung sungayon ta ka ano sa boot mo. (Repeat stanza)

(Duet) Ano nang ogma ko kaining oras ngonian

Huling nagsasayao ang sakuyang tugang,

Ang marhay kaiyan igua ning bakayao

Tanganing ma bibo ang satong sarayao. (Repeat stanza.)

Paso ( 32 measures)

(Duet) Saro duwa tolo haen na ang baso

Apat lima anom haen ang inumon

Pito walo siyam haen ang sumsuman

Ang ikasampulo tigisi guiraray.

Music interlude (32 measures)

(Duet) Tatapuson ko na tapos na ay tapos

Daing sentimiento boot na maraot,

Diit-diiton ko man ang pagpapabulos

Kang luha sa mata siempre mauubos. (Repeat stanza.)

Every stanza is sung twice. The song always starts with a duet, followed by a solo, then a duet again. Topics are often about love or about life in the island. There are other variations of the song (Nolasco, 1994; WikiPilipinas, 2009). Simeon Borja, the soloist, said that there are many Pantomina songs sang in his time which he has already forgotten except for a line or two. He sang the following lines which he said was his mother’s favorite:

Kun ika man ikus dian ka sa gilid

Di man ako ano pakol ako sighid

Lampaw ako daga bukod ako amid

Sulok ako silong kagat ako olig.

However, today the lyrics used in the Pantomina Mayor and Menor are the ones often sung or played.

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Sisay Kita articles
home home album photo album blogs blogs